Vērtēšana

2016. gad ā REALIA ir atsākusi sniegt nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumus, ko apliecina  Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas izsniegtais kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanā Nr. 37.

Mūsu atslēgvārdi nekustamā īpašuma vērtēšanā – kvalitatīvs pakalpojums, stabila attīstība un pilnveidošanās. 

Realia Property ir uzticams sadarbības partneris nekustamā īpašuma vērtēšanā, veicot vērtējumus:

  • aizdevumam, lai iegādātos īpašumu vai uzbūvētu (sadarbojamies ar AS SEB banka, AS DNB banka, AS Reģionālā investīcīju banka);
  • auditam, grāmatvedībai;
  • atsavināšanas un kompensācijas vajadzībām, tiesai;
  • uzņēmuma pamatkapitālam.

Lai nodrošin ātu vērtējumu kvalitāti, mēs veicam vēsturisko nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi un apkopojam tos, izmantojot savu unikālo resursu - nekustamā īpašuma informatīvo datu bāzi. Šo datu bāzi ir augsti novērtējuši nekustamā īpašuma mākleri, vērtētāji, apsaimniekotāji un kredītiestāžu speciālisti. Izmantojot šo nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi un savas zināšanas, mēs izstrādājam klientiem un sadarbības partneriem tirgus pārskatus par nekustamā īpašumu tirgu kopumā, pēc segmentiem, pēc reģioniem, pēc to īpašuma veida, veicot arī tirgus nākotnes attīstības prognozes.

REALIA sertificētie nekustamā īpašuma vērtētāji:

  • Andris Šalgūns – Latvijas Īpašuma Vērtētāju Asociācija, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.75 nekustamā īpašuma vērtēšanā. Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas biedrs kopš 2003.gada. 16 gadu pieredze.
  • Renāte Musihina – Latvijas Īpašuma Vērtētāju Asociācija, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.140 nekustamā īpašuma vērtēšanā. Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijā darbojās kopš 2003.gada. 13 gadu pieredze;