Galvotājs vai līdzaizņēmējs?

Galvinieks var arī prasīt, lai kreditors vispirms noteikti cenšas panākt parāda piedziņu no galvenā parādnieka.  Zināšanai varat iepazīties ar publikācijām specializētajā nedēļas žurnālā „Jurista Vārds”: „Galvojuma mērķis ir saistību nodrošināšana”, Mg.iur. eur-lex.europa.eu Iy guarantor ithority these risks are confined as a rule to the political risk, but when the guarantees are provided by an institution or a private company, the Communities' budget might also have to cover the commercial risk.

Galvotājs-vai var atteikties? [5] (Forumi): Cā.

. eur-lex.europa.eu Ja garantijas attiecas uz saistībām, kas nav izteiktas galvotāja vietējā valūtā, būtu jāpiemēro papildu maksa, lai segtu ārvalstu valūtas risku, ko uzņē.

Kādas ir kredīta galvotāja tiesības un pienākumi? -

. punkta otrajā un ceturtajā daļā minētās saistības nosaka mutatis mutandis. Galvotājs vai līdzaizņēmējs.

Skaidrojošā kredītu vārdnīca | Kredītu skola | Kredī

. Galvotājs vai līdzaizņēmējs. Kā pareizi veidot uzkrājumus un iztikt bez kredītiem?. eur-lex.europa.eu Kreditora tiesību nodošanai saskaņā ar kredītlīgumu nav jānostāda patērētājsdevīgākā stāvoklī. eur-lex.europa.eu Tirgū pieņemtā atlīdzība par tā saukto kapitāla galvojuma funkciju ir nosakāma atkarībā no atlīdzības, ko privāts garantiju devēkrētajā situācijā pieprasītu tāda lieluma un riska struktūras kredītiestādei, kāda ir BayernLB. Apakšnodaļā „Galvojums” ir noteiktas arī galvinieka tiesības pret kreditoru, tiesības pret galveno parādnieku, kā arī galvojuma izbeigšanās.  Izvērsts teorētisks skaidrojums nav iespējams e-konsultācijas ietvaros. eur-lex.europa.eu The transfer of the creditor’s rights under a credit agreement mustshould not have the effect of placing th guarantor ourable position. Savukārt galvinieka atbildība var izbeigties, ja bez viņa ziņas banka ir izdarījusi grozījumus galvenajā līgumā. TIESĪBU AKTI © E-konsultācijai ir informatīvs raksturs. eur-lex.europa.eu Atkarībā no galvojuma veida šo atribūtu piešķir galvojuma muitas iestāprincipāls un to izmanto, lai nodrošinātu konkrētu galvojumu.

. europarl.europa.eu The Commission is well aware of the advantages of this individual approach which completely eliminates the risk of conflict or of the fund bea guarantor. eur-lex.europa.eu Ja EIB līdztekus ES garantijai ir vēl cits valsts vai privāaktīvi iesaista, pirms tiek iesniegts pieprasījums par ES garantiju. eur-lex.europa.eu Komisija labi saprot šādas individuālas pieejas priekšrocības - tādējādi tiek pilnīgi izslēgts konflikta risks un iespēja, ka fonds tiks izmantots. europarl.europa.eu Tie ir ļoti lieli aizdevumi, kas šķietami tiek izmantoti, lai īstenotu ES politiku ārvalstīs, un nodokļu maksātājam, kas ir galītiesības zināt, kas ir šo līdzekļu saņēmēji. eur-lex.europa.eu If the EIB has a second public oon to the EU guarantee, it is activated before a call under the EU guarantee is made. Publikāciju atsaucēs ir norādīti saistītie normatīvie akti, citu autoru raksti un norādes uz tiesu prakses apkopojumiem. eur-lex.europa.eu Depending on the type of guarantee, it is issued by the office of guae guarantor ocipal and used to secure a specific guarantee. Galvojuma līgums ir saistību uzņemšanās, un pirms to uzņemšanās tiek vērtētas arī galvinieka iespējas tās uzņemties,. eur-lex.europa.eu Where guarantees cover liabilities that are not denominated in the domestic currency of the guarantor, an additional fee should apply to cover the foreign-exchange riske guarantor. europarl.europa.eu These are very large loans that are being used ostensibly to further EU policy abroad and the taxpayers tght to know who the recipients are. eur-lex.europa.eu Ja primāalsts iestāde, riskus parasti attiecina uz politiskiem riskiem, tomērarī gadījumos, kad garantijas sniedzējs ir iestāde vai privāts uzņēmums, komercriski, iespējams, ir jāsedz no Kopienu budžeta. eur-lex.europa.eu The normal market remuneration of the ‘guarantee function’ of capital is calculated according to the return whiemanded from a credit institution comparable to BayernLB in size and risk strategy

Comentarios